• کدام مورد در مورد خون صحیح نمی باشد؟
(صفحه 100)

الف) حیواناتی خون جهنده دارند که اگر رگ آنها بریده شود،خون با فشار از رگ هایشان خارج می شود.

ب) انسان خون جهنده دارد.

پ) خون انسان در بدن نجس محسوب می شود.

ت) خون پس از خارج شدن از بدن نجس محسوب می شود.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : باشگاه مدیران آینده
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : هفتم.نمونه سوالات تستی درس نهم