مرجع ,تقلید ,دینی ,مرجع تقلید ,باشد یعنی ,عالمان دینی ,مرجع باید

  • کدام مورد در باره تقلید از مرجع تقلید صحیح نمی باشد؟
(صفحه 95)

الف) شناخت مرجع تقلید فقط برای عالمان دینی امکان پذیر است.

ب) مردم باید با مشورت عالمان دینی مرجع تقلید خود را انتخاب نمایند.

پ) مرجع باید اعلَم باشد یعنی به واجبات دینی عمل کند.

ت) مرجع باید عادل باشد یعنی از گناهان دوری کند.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : باشگاه مدیران آینده
برچسب ها : مرجع ,تقلید ,دینی ,مرجع تقلید ,باشد یعنی ,عالمان دینی ,مرجع باید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : هفتم.نمونه سوالات تستی درس هشتم